PRIVACYBELEID WEBSITE

PERSOONSGEGEVENS

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Website en hebben hiervoor het volgende beleid opgezet:

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct (bv. door een naam) of indirect (bv. aan de hand van een identificatienummer, een code) verwijzen naar een natuurlijke persoon.

Welke gegevens verzamelen wij? 

Om u een optimale gebruikerservaring op onze Website te kunnen bieden, zien wij ons genoodzaakt persoonsgegevens over u te verzamelen.

U kunt ons uw persoonsgegevens op verschillende manieren via onze Website bezorgen:

→ Hetzij direct: aanmaak van een klantaccount, verzoek om inlichtingen, deelname aan prijsvragen;

→ Hetzij indirect: cookies.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens bij derden.

Wij beperken onze gegevensverzameling tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om u een zo vlot mogelijke en op uw behoeften afgestemde gebruikerservaring te kunnen bieden en u de gewenste prestaties te kunnen leveren.

Hiervoor hebben wij altijd uw toestemming nodig, behalve in de gevallen waarin wij handelen in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (bv. verkoopsovereenkomst).

De velden die verplicht moeten worden ingevuld zijn gemarkeerd met een sterretje.

De gegevens die wij kunnen verzamelen zijn:

Handeling die kan leiden tot verzameling van persoonsgegevensAard van de verzamelde gegevensDoel van de door ons gerealiseerde verwerkingGrondslag waarop de verwerking berustBewaringstermijn van de gegevens
Aanmaak van een klantaccountNaam, voornaam, e-mailadresBeheer klantenrelaties; u gepersonaliseerde offertes toesturenUitvoering van een contract (u de bestelde dienst kunnen leveren)3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie
Verzoek om inlichtingenBedrijfsnaam, naam en voornaam, adres, telefoon, e-mailadresAntwoorden op uw verzoekToestemming3 jaar vanaf het laatste bericht
Verzenden van een nieuwsbriefNaam en voornaam, e-mailadresU informatie over het merk bezorgenToestemmingTot de gebruiker uitschrijft
Versturen van commerciële boodschappenNaam en voornaam, e-mailadresU commerciële berichten sturenToestemming3 jaar vanaf de gegevensverzameling of vanaf het laatste contact
Promotie-activiteiten (prijsvragen)Naam, voornaam, adres, telefoonnr. van de deelnemersCommuniceren over de handelstransactieU commerciële berichten sturenToestemmingNodige tijd om deze actie te finaliseren
Navigatie (door middel van cookies verzamelde gegevens)
(Voor deze punten, zie de paragraaf over cookies)

Er moet worden opgemerkt dat de vermelde bewaartermijnen betrekking hebben op opslag in een actieve database en interne archieven.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die de doeleinden van en de middelen voor de verwerking vaststelt. Hij is rechtstreeks verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen inzake gegevensbescherming.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke en u kunt ons bereiken op het e-mailadres info@akileine.be.

Beveiliging en bewaring van de gegevens

Wij verzekeren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en zorgen voor de technische middelen om ze veilig te bewaren.

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde software met beperkte en gecontroleerde toegang.

Wat zijn uw rechten?

Volgens de geldende regelgeving beschikt u over de volgende rechten: recht op informatie (het ontvangen van beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie in duidelijke en eenvoudige taal), recht van inzage in uw persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht om bezwaar te maken, recht op wissing of beperking van de verwerking van uw gegevens.

Bij uitoefening van uw recht van bezwaar en/of wissing en/of overdraagbaarheid van de u betreffende gegevens, zullen wij u bepaalde diensten onmogelijk kunnen bieden.

Overigens hebt u de mogelijkheid om uw toestemming voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op elk ogenblik in te trekken.

Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en/of om een voorziening in rechte in te stellen.

Contact:

Voor alle vragen in dit verband kunt u ons schrijven op het post- of e-mailadres dat vermeld is onder de rubriek “Uitgever” van het document “wettelijke vermeldingen”.